Aktualności

Jak recycling śmigieł wiatrowych może wspierać akceptację społeczną dla rozwijania projektów nowych farm?

23/11/2020

Kto zawodowo zajmuje się OZE w Polsce wie, że inwestycje w tym obszarze często podążały wyboistą ścieżką. Niejednokrotnie projekty infrastrukturalne w tym segmencie rynku energii wyprzedzały zarówno ówczesny stan eko świadomości decydentów, mediów, jak i społeczności lokalnych. Powodowało to niestety opór przed instalacjami nowych obiektów, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie. Brak przewidywalności otoczenia regulacyjnego od lat dorzucał kamyczki do ogródka inwestorów. Mimo tego udział OZE w miksie energetycznym Polski na koniec 2019 r. osiągnął 15,4%, z czego 5,9 GW to moc zainstalowana w ramach energetyki wiatrowej. I choć prognozuje się, że w najbliższych latach będzie to 10 GW, a inwestycje w lądowe elektrownie wiatrowe wyniosą w tym okresie od 3 do 5,5 mld euro, kodeks dobrych praktyk inwestorów i przede wszystkim dialog społeczny pozostanie dla firm angażujący i będzie wymagał bardzo rzetelnej komunikacji.

Eksperci branżowi, między innymi z Deloitte wskazują, że Polska jest obecnie w pierwszej 4-ce najbardziej aktywnych rynków OZE w Europie, a pandemia COVID-19 nie ograniczyła zainteresowania inwestorów infrastrukturalnych lokowaniem kapitału w krajowe aktywa odnawialne. Bardzo wyraźny jest też trend „powrotu” do OZE na szczeblu centralnym. Z końcem roku opublikowana ma zostać aktualizacja Polityki Energetycznej Polski bazującej na gazie ziemnym, atomie i OZE. W ostatnim czasie największe grupy energetyczne (PGE, TAURON, PKN ORLEN) dokonały rewizji strategii inwestycyjnych w kierunku transformacji energetycznej. Od 2-3 lat zwiększa się też aktywność inwestorów finansowych (banki znów wspierają projekty wiatrowe) i strategicznych (PGE, Polenergia) w obrębie OZE.

Na korzystniejszy klimat do inwestowania w OZE, w tym szczególnie farmy wiatrowe wpłynęło też ścięcie stóp procentowych (niższe koszty finansowania inwestycji, lepsze poziomy zwrotu), jak również przyzwoicie działający aukcyjny system wsparcia. Ceny energii pochodzącej z wiatru, oferowane dziś – poza systemem aukcyjnym – w kontraktach bezpośrednich, są niższe od cen hurtowych. Dobitnie ilustruje to osiągnięcie przez polską energetykę wiatrową poziomu grid parity (tzn. zrównanie kosztów jej produkcji ze źródłami konwencjonalnymi) i zarazem optymalizacji kosztów wytwarzania energii w sposób najbardziej efektywny spośród projektów OZE. Jeśli dodamy do tego, że ceny energii w Polsce pozostają jednymi z najwyższych w Europie, a moce operacyjne w wietrze są w Polsce niemal 10 razy niższe od tych w Niemczech, nasuwa się jednoznaczny wniosek o dużym potencjale wzrostu krajowej energetyki wiatrowej.

Jednocześnie pozostajemy w mocy restrykcji narzuconych przez ustawę odległościową i z najnowszych wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że nie zostanie ona pozbawiona szeroko krytykowanej zasady 10H. Z wypowiedzi Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyski jednoznacznie możemy wyczytać iż ciężar pozyskiwania akceptacji interesariuszy dla realizowanych projektów infrastrukturalnych pozostaje w całości po stronie inwestora: „Uważam, że tzw. zasada 10 H powinna pozostać jako generalny zapis, ewentualne odstępstwa powinny być ujęte za zgodą lokalnych społeczności (…)”.

Zaangażowanie społeczne i edukacja w zakresie projektów OZE nie stanowią więc jedynie dobrych praktyk, a element biznesowej strategii pozwalającej w sposób niezaburzony inwestycję przeprowadzić. Niejednokrotnie podczas spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i mieszkańców pojawia się pytanie o korzyści bezpośrednie z obecności inwestora. opracowało pomocne narzędzie w dialogu społecznym. Przy wsparciu partnerów, polskiej firmy Anmet oraz naukowców z krajowych uczelni technicznych, w GP RENEWABLES GROUP powstało portfolio atrakcyjnych wizualnie i użytkowo elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Produkty pochodzą w 90% z recyclingu wyeksploatowanych kompozytowych śmigieł turbin wiatrowych i w ramach swojego „drugiego życia” przybrały rozmaite kształty: ławek, stołów, leżanek, wiat, mostków i innych. Meble są dodatkowo designerskie i atrakcyjne cenowo, ale co najważniejsze – pozwalają wspólnie z partnerem społecznym, czy instytucjonalnym zrewitalizować wybraną przestrzeń użytku publicznego. I zarazem stworzyć w tym miejscu punkt informacyjno-edukacyjny na temat konkretnego projektu, czy też energii odnawialnej generalnie. Meble ze śmigieł urealniają ideę gospodarki obiegu zamkniętego, powodują że czysta energia pochodząca z wiatru jest czystsza, gdyż ograniczamy wpływ instalacji na środowisko poprzez pożyteczne zagospodarowanie odpadu. A co najważniejsze, koncept ten bezsprzecznie wspiera budowanie pozytywnego wizerunku odpowiedzialnego społecznie inwestora, równocześnie zaszczepiając w przestrzeni publicznej budzące sympatię obiekty pochodzące wprost i dosłownie… z farmy wiatrowej. 

Więcej o architekturze z recyclingu śmigieł turbin wiatrowych oraz o gotowych rozwiązaniach przeczytasz w naszej broszurze tutaj:

https://gp-renewables.energy/wp-content/uploads/2020/11/broszura_architekt2.pdf

Zapoznaj się z naszymi materiałami
reklamowymi i dowiedz się więcej
o grupie GP Renewables.
Pobierz broszurę PDF (3.63 MB)
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności